top of page

Bezpečnost pro spotřebitele a životní prostředí

Společnost Nikwax vyrábí produkty určené pro použití v domácnosti, kde reálně může dojít ke kontaminaci potravin a vzduchu. Právě proto věnujeme velkou pozornost výběru pouze takového složení, které je zaručeně bezpečné, a vyhýbáme se chemickým látkám, které mohou představovat potenciální riziko pro zdraví lidí či pro životní prostředí.

Všechny naše produkty pro následnou péči se vyrábějí ve Spojeném království, což znamená, že naše používání chemických látek je regulováno evropským nařízením REACH. Nicméně podobně jako u mnoha ekologických témat máme pocit, že zákonné předpisy nemají vždy dostatečný dosah a že na nové informace dokážou reagovat jen pomalu. Vedle toho, že dodržujeme omezení chemických látek stanovená nařízením REACH (viz seznam zakázaných chemických látek), sestavil náš vlastní tým vědců, zahrnující dva chemiky s titulem Ph.D., přísnější seznam vycházející z preventivního přístupu.

Pokud u složení našich produktů vzniknou pochybnosti o určité přísadě, provádíme vlastní zhodnocení na základě dostupných vědeckých studií. Ke studiím provedeným interně ve velkých chemických společnostech se stavíme se zdravou podezíravostí, protože jejich nestrannost nemůže být vždy zaručena. 

To, jak dodržujeme nařízení REACH a náš vlastní seznam zakázaných látek (viz níže), pravidelně prochází auditem v rámci našeho integrovaného systému managementu certifikovaného podle normy ISO. Naším ISO auditorem je British Standards Institution.

Seznam zakázaných látek společnosti Nikwax

V následující tabulce jsou shrnuty chemické látky či skupiny chemických látek, které považujeme za potenciální riziko pro lidské zdraví či životní prostředí, a proto jsou vyloučeny ze složení našich produktů pro následnou péči. V některých případech mohou být nalezeny stopové nečistoty obsahující uvedené chemické látky (i voda z vodovodu může obsahovat nepatrné znečištění PFC). Tato tabulka neobsahuje látky, které potenciálně mohou být nebezpečné, ale které nemohou v produktech pro následnou péči o outdoorové vybavení najít žádné myslitelné uplatnění.

Chemická látka nebo skupina chemických látek
 
Organofluorin a/nebo fluorované sloučeniny (fluorokarbony, fluorotelomerové alkoholy, fluoropolymery a všechny PFC včetně PFOS a PFOA)
Důvod pro vyloučení: U řady produktů degradace fluorovaných polymerů bylo prokázáno, že se v přírodě nerozkládají a že jsou potenciálně velmi toxické. Více informace o fluorokarbonech najdete zde.
 
Fosfáty
Důvod pro vyloučení: Fosfáty mohou způsobovat eutrofizaci vodních cest.
 
Aromatická uhlovodíková rozpouštědla
Důvod pro vyloučení: Některá organická uhlovodíková rozpouštědla jsou potenciálně karcinogenní. Rovněž jsou hořlavá.
 
Uhlovodíkové plyny používané v aerosolech
Důvod pro vyloučení: 

Uhlovodíkové aerosolové plyny (butan a propan) jsou silné skleníkové plyny. Ve spojení s oxidy dusíku a ultrafialovým zářením také mohou vést ke znečištění ovzduší přízemním ozonem. 

Uhlovodíkové plyny jsou také vysoce hořlavé.

Chemická látka nebo skupina chemických látek

 

Organofluorin a/nebo fluorované sloučeniny (fluorokarbony, fluorotelomerové alkoholy, fluoropolymery a všechny PFC včetně PFOS a PFOA)

 

Fosfáty

 

Aromatická uhlovodíková rozpouštědla

 

Uhlovodíkové plyny používané v aerosolech

Důvod pro vyloučení

 

U řady produktů degradace fluorovaných polymerů bylo prokázáno, že se v přírodě nerozkládají a že jsou potenciálně velmi toxické. Více informace o fluorokarbonech najdete zde.

 

Fosfáty mohou způsobovat eutrofizaci vodních cest.

 

Některá organická uhlovodíková rozpouštědla jsou potenciálně karcinogenní. Rovněž jsou hořlavá.

 

Uhlovodíkové aerosolové plyny (butan a propan) jsou silné skleníkové plyny. Ve spojení s oxidy dusíku a ultrafialovým zářením také mohou vést ke znečištění ovzduší přízemním ozonem. 

Uhlovodíkové plyny jsou také vysoce hořlavé.

bottom of page