corner decoration
title

Nikwax.cz - impregnace a čištění, výhradní distributor

Kampaně a vzdělávání

Ve společnosti Nikwax jsme si vědomi toho, že naše vlastní úsilí o snížení dopadů na životní prostředí je jen kapkou v moři v porovnání s tímto celosvětovým problémem. Proto hledáme způsoby, jak účinek našich snah zvýšit. Spolupracujeme při tom s dalšími firmami a investujeme do mladých lidí. Náš generální ředitel Nick Brown je viceprezidentem organizace European Outdoor Conservation Association (EOCA), která napříč celým odvětvím shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů na ochranu životního prostředí. Nick Brown je rovněž ambasadorem neziskové organizace World Land Trust, která po celém světě pracuje na záchraně ohrožených ekosystémů. Brownův čas je pro firmu velmi cenný, ale zároveň si uvědomujeme, že tyto aktivity přispívají k tomu, aby se ochrana životního prostředí a odpovědnost vůči němu dostaly do povědomí širšího okruhu lidí.

 

Spolupráce s místními školami

Chceme-li se posunout dopředu a dosáhnout lepšího světa, v němž lidé přemýšlejí, jednají a volí s ekologickou rozvahou, je nezbytně nutné vybavit příští generaci správnými nástroji. Ve společnosti Nikwax se domníváme, že významnou součástí vzdělávání dětí by mělo být, jak si vážit světa přírody a našeho místa v něm a jak jim porozumět.

Pracovníci našich týmů Technický vývoj a Environmentální management pravidelně navštěvují místní základní a střední školy a ve spolupráci s učiteli nabízejí workshopy věnované přírodním vědám a udržitelnému podnikání. Žáci rovněž mají příležitost navštívit naši společnost a poučit se o zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

V roce 2012 společnost Nikwax poskytla finanční prostředky na výstavbu „venkovní třídy“ na Základní škole Ticehurst a Flimwell. Učitelé věří, že v tomto prostoru budou moci vyučovat o životním prostředí, ale že ho také budou moci využít jako skrýš pro děti, odkud bude možné pozorovat volně žijící zvířenu na školním rybníce. My pak věříme, že tyto zážitky dětem vštípí úctě vůči přírodě, na kterou pak budou moci spoléhat po celý život.

 

Malé granty mohou mít velký účinek

Malý grant poskytnutý ve správný okamžik někdy může jednotlivcům a projektům otevřít velké příležitosti. Pokud víte o projektu nebo osobě, kteří potřebují trochu podpořit, napište nám prosím. Společnost Nikwax veškeré takové žádosti zváží a učiní vše, co bude v jejích silách.

Tchad Solaire – impregnace solárních vařičů
V roce 2011 byla společnost Nikwax oslovena charitativní organizací Tchad Solaire, která se snaží zvýšit kvalitu života dárfúrských uprchlíků v čadské poušti. Potřeba paliva na vaření znamenala mimořádnou zátěž pro okolní ekosystém, a uprchlíci se tak dostali do konfliktu s místní populací. Ženy, které opouštějí uprchlické tábory a vydávají se hledat palivové dřevo, jsou pravidelně napadány a znásilňovány.

Organizace Tchad Solaire poskytuje jednoduché, ale účinné solární vařiče, školí pro jejich používání tisíce rodin, a výrazně tak snižuje spotřebu palivového dřeva, což zároveň přináší nižší rizika pro ženy i místní ekosystém. Tato jednoduchá zařízení složená z lepenky a hliníkové fólie se vyrábějí přímo v uprchlických táborech, takže zúčastněným přinášejí zaměstnání a důstojnost.

Organizace Tchad Solaire se na společnost Nikwax obrátila proto, že vlhkost z rozlitých tekutin a v důsledku kondenzace snižovala životnost jejích lepenkových vařičů. Laboratoř Nikwax vyvinula a otestovala speciální složení, které lze používat v dílnách táborů. Testování samotnou organizací Tchad Solaire ukazuje, že použitím přípravku Nikwax lze prodloužit životnost vařičů o přibližně 50 %, čímž se snižuje frekvence pro jejich výměnu. Pro neziskovou organizaci, která se snaží co nejefektivněji zužitkovat své omezené prostředky, to představuje mimořádnou úsporu, a pomoc se tak při stejném rozpočtu dostane k většímu počtu rodin.

Dodávka prvních 300 litrů byla do Čadu expedována na začátku roku 2012 a další, větší bezplatná dodávka koncentrátu bude následovat ještě do konce letošního roku. Budeme rádi, když se z naší spolupráce s organizací Tchad Solaire stane dlouhodobé partnerství. Pro více informací o organizaci Tchad Solaire klikněte sem.

Sponzorovaná studentka na jednáních o klimatu COP15
V roce 2009 se na společnost Nikwax obrátila studentka Rose Melissa Ilboudo z Burkiny Faso, studující mezinárodní rozvoj v britském Norwichi.

Při studiu se Melissa usilovně snažila získávat finanční prostředky a vést kampaně na podporu projektů na udržitelný rozvoj v její vlasti. Ve svém volném čase cestovala po regionu East Anglia a pořádala přednášky o vlivech změn klimatu na burkinské zemědělce. V Burkině Faso je zemědělství hlavní ekonomickou činností a v důsledku změn klimatu je ohroženo živobytí milionů lidí. Finanční prostředky, které se Melisse podařilo získat, podpořily projekty na školení zemědělců o způsobech, jak šetřit zdroji vody, a projekty na dodání takových variet plodin, které jsou odolné vůči suchu.

Melissa si za svou práci vysloužila pozvání na účast v burkinské delegaci na jednáních o změnách klimatu COP15 v Kodani. Tato zanícená mladá žena tak měla skvělou příležitost získat cenné zkušenosti z mezinárodních jednání a zastupovat v kritickém okamžiku zájmy své vlasti.

Burkinská vláda však neuvolnila na pokrytí jejích výloh žádné prostředky a sama Melissa si cestu do Dánska nemohla dovolit. Kvůli několika stovkám liber, které jí chyběly, se zdálo, že se Melissa nebude moci zúčastnit. Naštěstí jí jeden ze spolužáků, který znal ekologickou filozofii společnosti Nikwax, navrhl, aby nám poslala dopis a zjistila, zda bychom jí mohli pomoci. Okamžitě jsme pochopili význam takovéto příležitosti a s potěšením jsme jí poskytli prostředky na dopravu a ubytování.

Melissa nyní studuje v magisterském programu. Hodlá se vrátit do Afriky a věnovat svůj profesní život zlepšování podmínek pro svůj národ a budování jeho odolnosti vůči změnám klimatu. Jsme si jisti, že v životě ještě dokáže mnoho věcí, a velice nás těší, že jsme v jejím osobním rozvoji mohli sehrát alespoň drobnou roli.